Strona główna | Aktualności | Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Kaliszu ZPRP na rok szkolny 2022/23
Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Kaliszu ZPRP na rok szkolny 2022/23

Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Kaliszu ZPRP na rok szkolny 2022/23

 

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce,  po przeprowadzeniu w terminie 16-18.06.2022 roku, procedury rekrutacyjnej, podaje listę kandydatek zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 do szkół w Kaliszu, Lublinie i Płocku. Jednocześnie Komisja zwraca uwagę, iż zakwalifikowanie do kolejnego etapu
nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.

KALISZ                        LUBLIN                         PŁOCK

040/2022                   038/2022                    039/2022

041/2022                    046/2022                    043/2022

042/2022                    051/2022                    045/2022

044/2022                    055/2022                    050/2022

048/2022                    058/2022                    052/2022

049/2022                    060/2022                    053/2022

062/2022                    061/2022                    054/2022

063/2022                    064/2022                    057/2022

068/2022                    069/2022                   059/2022

074/2022                   071/2022                    066/2022

075/2022                    076/2022                    070/2022

084/2022                    078/2022                   072/2022

085/2022                    079/2022                   081/2022

086/2022                    087/2022                   089/2022

088/2022                   

Zakwalifikowane kandydatki powinny do dnia 13.07.2022 r. do godziny 15:00 dostarczyć (osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną – decyduje data doręczenia) oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Dokumenty powinny być przesłane do NLO SMS w Płocku ZPRP   

(09-402 Płock, ul. Kilińskiego 4).

Po otrzymaniu świadectwa, potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole, Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkół w Kaliszu, Lublinie i Płocku.


Lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły, do godziny 14:00 w dniu 15.07.2022 roku.